Horen, zien en zwijgen

Wereldbeeld

Mijn werk voor de expositie Wereldbeeld in het Comenius Museum Naarden (2016) betreft een selectie uit de serie Horen, zien en zwijgen miniatuur, en een aantal uitgevoerd op groot formaat, geïnspireerd op de uitdrukking ‘Horen, zien en zwijgen’. Oorspronkelijk is dit een regel van Confucius, die net als Comenius het leven van de mens wilde verbeteren, en invloed had op opvoeding en onderwijs.


Serie ‘Horen, zien en zwijgen’  in atelier

» lees verder

Deze bekende uitdrukking, werd vaak verbeeld door middel van drie aapjes op een rij met hun handen voor de oren, ogen en mond. Hoort, ziet en spreekt geen kwaad luidt de oorspronkelijke betekenis. Wij kennen er vooral de betekenis ‘wel waarnemen, maar er verder niets van zeggen’ aan toe.

In mijn werk heb ik gebruik gemaakt van kinderkopjes om de inhoud te verbeelden. Met behulp van grafische technieken, gedrukt op stof en papier in diverse lagen, krijgt ieder kopje een eigen uitdrukking.

My work for the exhibition ‘Worldview’ in Comenius Museum Naarden (2016) is a selection from the series ‘Hear, see and speak no evil’, inspired by the expression ‘See no evil, hear no evil, speak no evil’. Originally this is a rule of the Chinese philosopher Confucius, who like Comenius wanted to improve people’s lives, and influenced on education and teaching. 

This well-known expression, was often imagined by means of three monkeys in a row with their hands for the ears, eyes and mouth. Being of good mind, speech and action is the original meaning. We often use it to refer to ‘though observe, turning a blind eye’.

In my work I have used child’s heads to imagine the content. With the help of graphic techniques, printed on fabric and paper in several layers, each head gets its own expression.

» sluiten

Exposities en diversen

Scroll naar boven